Katechezy biblijne 2019/20

Zapraszamy na otwarte katechezy biblijne organizowane przy duszpasterstwie Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP) w Krakowie. Spotkania poprowadzi Kamil P. Mańka, biblista.

Najbliższe spotkanie: zawieszone z powodu pandemii

GDZIE
W sali XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na Bernardyńskiej 7 (sala katechetyczna nr 20 na drugim piętrze po lewej stronie)

KIEDY
W czwartki co dwa tygodnie o 18:30 (szczegóły w dyskusji wydarzenia na FB lub na w ogłoszeniach na fssp.pl)

Katechezy skoncentrowane będą na dwóch zagadnieniach:
1) Nauka lektury Pisma Świętego w duchu katolickim dla pogłębienia poznania wiary i umacniania osobistego życia duchowego
2) Wyjaśnienie katolickiego Wyznania Wiary (Credo) w oparciu o jego źródła biblijne

Spotkania będą każdorazowo trwały ok. półtora godziny i będą się składać z wykładu oraz z sesji pytań i dyskusji.

Tematyka poszczególnych spotkań może ulec zmianie lub przesunięciu w zależności od zapotrzebowań uczestników.

1. Pojęcie wiary w Piśmie Świętym

Data spotkania: 24 X 2019
Prezentacja

2. Jak czytać Pismo Święte? Cz. 1

Data spotkania: 7 XI 2019
Prezentacja
Nagranie audio

3. Jak czytać Pismo Święte? Cz. 2

Data spotkania: 21 XI 2019
Prezentacja
Nagranie audio

4. „Wierzę w jednego Boga”

Data spotkania: 5 XII 2019 oraz 9 I 2020
Prezentacja
Nagranie audio 5 XII
Nagranie audio 9 I

5. Wszechmogący Stwórca

Data spotkania: 23 I 2020 oraz 13 II 2020
Prezentacja
Nagranie audio 23 I (streszczenie poprzedniej katechezy i nauka o wszechmocy Boga)
Nagranie audio 13 II (nauka o Stwórcy)

6. Ojciec i Syn

Data spotkania: 27 II 2020
Prezentacja

7. Diabeł, Grzech i Śmierć

Data spotkania: 5 III 2020
Prezentacja

8. Duch i Oblubienica

Data spotkania:

9. Prawdziwy Człowiek

Data spotkania: